لطفا جهت اطلاع از مراسم هیئت و استفاده از مطالب متنوع به کانال تلگرامی بپیوندید:
j_ashabolhosin@