سر بسته میگم، خار مغیلان که میگن اینه ...

خدا نصیب نکنه پات بره روش.

حالا فرض کن پا برهنه هم باشی ...

دل نوشت: یا رقیه(س) دل ما رو سراسر خار پوشونده، خودت یه نگاهی بکن...