جاده سلامت، یا مسیر انحراف؟!

 

غیرت خانواده های بیرجندی نیز نم کشیده و دخترکان خود را در مسیر انحراف به معرض تماشا گذاشته اند!

                          رمضانی دیگر و باز فعال شدن جاده سلامت......

  به ادامه مطلب بروید

جاده سلامت، که با نیت پیاده روی ساخته و مهیا شده است، این شبها به شوی نمایش دخترکان مبدل گشته و خانواده های آنان در کمال وقاحت دخترکان خود را با هفت رقم آرایش جهت شوی خیابانی به این مکان می آورند. دخترکان بزک کرده دل می ربایند و جوانان خام و ساده لوح نیز ناباورانه به تماشای این شوی خیابانی می پردازند!!!

پلیس نیز در این محفل صمیمی حضور دارد، البته نه بعنوان نهی از منکر و امر به معروف، بلکه برای پا درمیانی و جلوگیری از دعوای جوانانی که گاها بر سر سبقت در متلک اندازی به دخترکان یا پیش دستی در نگاه به آنان به جان هم افتاده اند!!! و پلیس فعال ما نیز با اقتدار کامل بالاخره یک طرف را سوار بر اتومبیل های شاسی بلند گران قیمت خود نموده و با افتخار تمام آنها را به کلانتری هدایت و پس از یک پذیرایی مختصر رها می سازند!!!

توله سگ ها و هاپوها هم نقش درخشانی در این ضیافت شبانه دارند و حیوانکی ها با زنجیر و بی زنجیر در پی صاحبان باد به غب غب انداخته خود حیران و مبهوت از این جماعت رژه می روند و صاحبان آنان نیز که غرق در خوشی به جهت این که همه آنها را نگاه می کنند هستند، خود را یک سر و گردن از دیگران بلندتر می دانند.

همراه داشتن یک بطری یا قمقمه آب یه کلاس دیگه داره! یعنی بعضی دخترخانمای محترم در حالی که لباسهای چسبان و از سر و ته آب رفته شان توجه هر بیننده ای رو به اندامشون جلب می کنه با هفت رقم آرایش اگر یک بطری آب یا قمقمه در دست داشته باشند، حس بیشتری بهشون دست می ده و ظاهرا خودشون رو یک ورزشکار حرفه ای می بینن و جذاب تر در ربودن گوی چشم پسرکان و نامحرمان !!!

اسم قمقمه بردم یاد قمقمه و یقلوی افتادم. واقعا چه شد آن همه غیرت و مردانگی؟!

بیشتر ننویسم بهتره چون دلم بدجوری آتیش می گیره. حیف از این نظام و این دین و این امنیت بر جماعت بی فرهنگ به ظاهر فرهنگی! حیف ....!

کار از نصیحت و این حرفا که گذشته، فقط یک پیشنهاد داشتم و آن این که شایسته است متولیان فرهنگی شهر عنایت فرمایند نام این مسیر را از "جاده سلامت" به "مسیر انحراف" تغییر دهند. ...