افسران - حاشیه های جالب بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب ....
 
چند تا از حاشیه های جالب بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب :
1 : به غرفه ی رحیم پورازغدی که رسیدند فرمودند :
سلام منو به ایشون برسونید .
2 : جایی کسی بلند گفت برا نابودی آمریکا و داعش و اسرائیل صلوات
که آقا فرمودند :
اگه با صلوات نابود میشن ما 10 تا بفرستیم
3 : جلو یه غرفه دست روی کتابی گذاشتند و فرمودند :
کسی هم اینو میخره ؟
مسئول غرفه گفت : نه متأسفانه .
آقا فرمودند :
متأسفانه نداره اصلا این کتاب خوبی نیست !!
4 : در ادامه به یه غرفه رسیدند برا لرها بود .
به آقا گفتند :
ما لرها همیشه آماده ایم
آقا فرمودند :
خدا شما لرها رو حفظ کنه
​​ 5 : غرفه دارجوان خطاب به رهبر انقلاب: این قرآن را خانم بنده برای سفره عقد،گفتند شما تبرک کنید
رهبر انقلاب: من قرآن را تبرک کنم؟!!
من دستم به قرآن بخورد، دست من تبرک میشود