مراسم دعای کمیل این هفته با مداحی برادر خضری
مجتمع فرهنگی و مذهبی ابن حسام(بیرجند،طالقانی13)
ساعت19:30