مراسم پر فیض دعای عهد و ندبه
با مداحی:کربلایی محمد رضا خوشحال
زمان:جمعه93/10/26ساعت6:30
مکان:بیرجند-خیابان شهید آیت الله طالقانی13-مجتمع فرهنگی مذهبی ابن حسام