افسران - تصویر دیده نشده از «شیرِ سامراء» در مقابل رهبر معظم انقلاب
سه روز قبل، بسیجی دلاورِ کرمانشاهی، «مهدی بیژن نوروزی بهاری» در دفاع از حرمین شریفین «سامراء» به تیرِ کینه ی «مزدوران سعودی» و پیروان «اسلام آمریکایی» در خون خویش غلتید.


تصویری که پیش رو دارید، در مهرماه سال 1390 و هنگام سفر مقام معظم رهبری به شهرستان «کرمانشاه» به ثبت رسیده است.


روحمان با یادش شاد

هدیه به روح بلندپروازش صلوات