یه روز جوکها رو به اسم جنتی شروع کردن همه خندیدیم ، رسید به نظام و دولت همه خندیدیم ،

رسید به ترک ، لر، شیرازی ، تهرانی ،مشهدی ،کرمانی ، شمالی ، اصفهانی ، بازم خندیدیم ،

بی شرمی جایی رسیده که الان در مورد لقمان دارن میگن ، لقمان پیامبر بوده و ما دیگه با انبیاء

شوخی نداریم ،

اگه این روند ادامه پیدا کنه این بی شرمی میرسه به بالاترین مقدسات ما که همانا اهــل بیــت

هستند ، کما اینکه در برخی از مطالب طنز از القاب ائمه همچون

غضنـفر ( حضرت علـی ) ، جـعفر (امام صادق ) ، جـواد ( امام جواد ) و نقـی ( امام هادی )

استفاده میشود ،  پس

بیایید جلوی این ننگ رو بگیریم و نذاریم این حیله وهابـیت ادامه پیدا کنه  . اینقدر منتشر کنید که

کسی جرأت اهانت به مقدسات و غیرت مارو نداشته باشه ...